Pictures: MondayBar Pres. Scantraxx 10 years


MondayBar presents Scantraxx 10 years anniversary with a massive lineup: Audiofreq, Wildstylez, Frontliner, The Prophet, Da Syndrome, Barba, Druncore, The Stalker, Funky Tuna, Hypnoid, Sasha F and Kasparov.

MondayBar Scantraxx 10 years, Kolingsborg, Stockholm, Sweden, 20120410
Pictures: 71

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *